شرکت مکسام

رتبه ای ثبت نشده است .

شرکت مکسام

http://www.maxam.bz

سایت های تولیدی-صنعتی

PHP
Zend Framework 2
Html
CSS

فارسی
انگلیسی

طراحی و برنامه نویسی
ثبت دامنه
میزبانی وب

کد استاندارد بر اساس استاندارد W3C
سرعت بارگذاری فوق العاده بالا
سازگاری با تمام مرورگرها
بهینه شده برای موتورهای جستجو
نصب پکیج آماری Google™ Analytics
پیاده سازی Site Map بر اساس استانداردهای Google

1391